Satyawati
Division ban Pahalmanpur

सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ३० करोड बेरुजु बाँकी

Sostya office Dadeldhura
Purbadhar dadeldhura

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । नायब महालेखा परीक्षक पशुपति काफ्ले र निर्देशक कृष्ण खनालले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ हजार ९९ को लेखा परिक्षण गर्दा फर्स्यौट गर्नु पर्ने रकम ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा १५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख ६३ हजार रकम असुल गर्नु पर्ने रहेको छ छ । ८ करोड ९६ लाख ८८ हजार रकमको प्रमाण कागज पेश नभएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले ७ करोड ४३ लाख २५ हजार अनियमित भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै १७ करोड ४० लाख ८ हजार नियमित गर्नु पर्ने रकम उल्लेख गरिएको छ भने, ९९ लाख ९५ हजार सोधभर्ना नलिएको रकम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा गरि १४३ वटामा गरिएको लेखापरीक्षणमा २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको छ भने, समिति तथा अन्य संस्था गरि १८ वटामा गरिएको लेखापरीक्षणमा ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा विगतको हाल सम्मको बेरुजु १ अर्ब ९४ करोड ५४ लाख १३ हजार रहेको थियो । ८ करोड ३९ लाख ८९ हजार फर्स्यौट तथा परीक्षण गर्दा विगतका बर्सहरूको कुल बेरुजु १ अर्ब ८६ करोड १४ लाख २४ हजार बाँकी रहेको छ ।

Malpot office dadeldhura

त्यसमा उक्त आर्थिक वर्षमा २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार बेरुजु थप भएको छ । अहिले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा २ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७५ हजार बेरुजु बाकी रहेको छ । त्यस्तै समिति तथा संस्थामा विगतका वर्षहरूमा ४४ करोड ६५ लाख ४७ हजार बेरुजु रहेको थियो त्यसमा १४ लाख ३३ हजार मात्रै फर्स्यौट तथा परीक्षण भएको देखिएको छ । ४४ करोड ५१ लाख १४ हजार बेरुजु बाँकी रहँदा त्यस वर्ष ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु थप भएको छ । अहिले समिति तथा संस्थामा ५४ करोड ४८ लाख ५४ हजार बेरुजु बाँकी देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय , समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु २ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार बाकी रहेको थियो त्यसमा ८ करोड ५४ लाख २२ हजार फर्स्यौट तथा परीक्षण हुँदा २ अर्ब ३० करोड ६५ लाख ३८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको थियो । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७०/०८० को ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु थप हुँदा अहिले सम्म २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको छ । ‘यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र समिति तथा अन्य संस्था समेतको र ३९ अर्ब ४३ करोड ९९ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ४० करोड ८५ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये प्रतिवेदन अवधि सम्म ३ करोड २१ लाख ५१ हजार बेरुजु फर्स्यौट गराएबाट ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार फर्स्यौट हुन बाकी छ ’महालेखाको छैटौँ प्रतिवेदनको ५.१ मा भनिएको छ, ‘यो वर्षसम्म फर्स्यौट हुन बाकी कुल २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रहेको छ ।’

कुन मन्त्रालयमा कति बेरुजु ?


आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रतिशतको आधारमा सबै भन्दा धेरै बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको देखिन्छ भने रकमका दृष्टिकोणले सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त वर्ष १६ लाख ७२ हजार बेरुजु देखिन्छ जुन उक्त मन्त्रालयको ३.२७ प्रतिशत हो । यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १९ करोड ११ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ११ लाख ४३ हजार बेरुजु रहेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ३९ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ करोड ६२ लाख ९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९ करोड ९१ लाख ८१ हजार, बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा शून्य बेरुजु देखिएको छ । १४३ प्रदेश कार्यालय र १८ अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ५३ कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Dadeldhura Aspatal & Ban
Jalsorat division office dadeldhura
Loading...